InformationPHOTO BY VANESSA MIRALLESFrankfurt, 1976. De mare alemanya i pare català, resideix a Barcelona fins a la seva adolescència per mudar-se posteriorment a la Floresta, Sant Cugat del Vallès, on viu actualment.Compromesa des de ben jove amb les arts visuals, trenca amb els convencionalismes amb una mirada inusual. És un mirada personal, minimalista, irònica i de vegades fosca. Això no li impedeix impregnar de calidesa i humanitat les fotografies d’uns espais habitats que constitueixen vertaders retrats humans a través de la imatge de l'absència. De la mateixa manera, transforma les petites coses quotidianes aparentment imperfectes en petits poemes visuals, contrastant realitats però sempre mantenint un fil conductor original i provocador.Miralles contempla el món a través de l'objectiu de la seva càmera. La sensibilitat i la delicadesa són l’eix vertebrador de les seves imatges. Això li permet treballar a partir d'una composició de natura morta, un objecte perdut en un bosc solitari o una resta d'animal aparentment molt poc atractius per a transformar-los i portar-los al seu propi univers visual.La seva naturalesa rebel busca estimular la imaginació de l'espectador i subvertir els codis que ens són habituals en la cultura visual actual. El resultat són unes imatges inesperades, ja que són capaces de mostrar irreverència i tendresa a parts iguals
Frankfurt, 1976. De madre alemana y padre catalán, reside en Barcelona hasta su adolescencia para mudarse posteriormente a La Floresta, Sant Cugat del Vallès, donde reside actualmente. Comprometida desde edad muy temprana con las artes visuales, rompe con los convencionalismos con una mirada inusual.  Es un mirada personal, minimalista, irónica y en ocasiones oscura.  Esto no le impide impregnar de calidez y humanidad las fotografías de unos espacios habitados que constituyen verdaderos retratos humanos a través de la imagen de la ausencia.  Del mismo modo, transforma las pequeñas cosas cotidianas aparentemente imperfectas en pequeños poemas visuales, contrastando realidades pero siempre manteniendo un hilo conductor original y provocador. Miralles contempla el mundo a través del objetivo de su cámara.  La sensibilidad y la delicadeza son el eje vertebrador de sus imágenes.  Esto le permite trabajar a partir de una composición de naturaleza muerta, un objeto perdido en un bosque solitario o los restos de un animal aparentemente muy poco atractivos para transformarlos y llevarlos a su propio universo visual. Su naturaleza rebelde busca estimular la imaginación del espectador y subvertir los códigos a los que estamos habituados en la cultura visual actual.  El resultado son unas imágenes inesperadas, ya que son capaces de mostrar irreverencia y ternura a partes iguales